• Computers & Consumables, peripherals:


  Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια μηχανή κατασκευασμένη κυρίως από ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα, και έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται πληροφορίες. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα αυτοματοποιημένο, ηλεκτρονικό, ψηφιακό επαναπρο­γραμ­ματιζόμενο σύστημα γενικής χρήσης το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα βάσει ενός συνόλου προκαθορισμένων οδηγιών, των εντολών που συνολικά ονομάζονται πρόγραμμα.
  Σύγχρονος φορητός υπολογιστής

  Κάθε υπολογιστικό σύστημα, όσο μεγάλο ή μικρό κι αν είναι, αποτελείται από το υλικό μέρος (hardware) και το λογισμικό (software). Τα βασικά στοιχεία του υλικού μέρους του υπολογιστή είναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ, αγγλ. CPU, Central Prossesing Unit), η κεντρική μνήμη (RAM & ROM-BIOS), οι μονάδες εισόδου - εξόδου (πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη κ.α.), οι περιφερειακές συσκευές (σκληρός δίσκος, δισκέτα, DVD, εκτυπωτής, σαρωτής, μόντεμ κ.α.).

  Υπάρχουν διάφοροι τύποι υπολογιστών οι οποίοι διαφέρουν κατά το μέγεθος, τις δυνατότητες (επεξεργαστική ισχύς) και την αρχιτεκτονική τους, δηλαδή τον τρόπο που τα βασικά τους μέρη συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους. Στην πιο διαδεδομένη κατηγορία υπολογιστών ανήκουν οι μικροϋπολογιστές. Στους μικροϋπολογιστές τα βασικά εξαρτήματα, όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη κ.ά., βρίσκονται τοποθετημένα σ' ένα τυπωμένο κύκλωμα που ονομάζεται μητρική κάρτα (αγγλ. Motherboard ή MoBo). Εκτός από τον επεξεργαστή και τη μνήμη, πάνω στη μητρική βρίσκονται οι θέσεις επέκτασης στις οποίες τοποθετούνται οι διάφορες κάρτες, γραφικών, ήχου κ.λπ.). Στη μητρική επίσης βρίσκονται υποδοχές για τη σύνδεση διαφόρων άλλων συσκευών.

  Το λογισμικό του υπολογιστή αποτελείται από τα απαραίτητα προγράμματα που δίνουν τις κατάλληλες εντολές, για να λειτουργεί το υλικό μέρος. Συνίσταται δε από το λειτουργικό σύστημα (το βασικό πρόγραμμα για τη λειτουργία του Η/Υ καθώς και για την επικοινωνία του με τον άνθρωπο) και το λογισμικό εφαρμογών (πακέτα εφαρμογών, γλώσσες προγραμματισμού, εκπαιδευτικό λογισμικό, προγράμματα – εργαλεία κ.α.).

 • Networks (Wireless & Non):


  Ως ασύρματο δίκτυο χαρακτηρίζεται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, συνήθως τηλεφωνικό ή δίκτυο υπολογιστών, το οποίο χρησιμοποιεί, ραδιοκύματα ως φορείς πληροφορίας. Τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, με συχνότητα φέροντος η οποία εξαρτάται κάθε φορά από τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που απαιτείται να υποστηρίζει το δίκτυο. Η ασύρματη επικοινωνία, σε αντίθεση με την ενσύρματη, δεν χρησιμοποιεί ως μέσο μετάδοσης κάποιον τύπο καλωδίου. Σε παλαιότερες εποχές τα τηλεφωνικά δίκτυα ήταν αναλογικά, αλλά σήμερα όλα τα ασύρματα δίκτυα βασίζονται σε ψηφιακή τεχνολογία και, επομένως, κατά μία έννοια, είναι ουσιαστικώς δίκτυα υπολογιστών.

  Ένα ασύρματο δίκτυο είναι ένα επικοινωνιακό σύστημα που χρησιμοποιείται ως επέκταση ή
  εναλλακτική λύση ενός κοινού ενσύρματου δικτύου και επιτρέπει στον κινητό χρήστη την ασύρματη μετάδοση και λήψη δεδομένων. Προσφέρουν ασύρματη πρόσβαση ανάμεσα σε PCs, φορητούς υπολογιστές αλλά και άλλες προσωπικές συσκευές όπως Palmtops και PDAs.

  Τύποι ασύρματων Δικτύων
  Ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN)
  Καλύπτουν μια μικρή γεωγραφική περιοχή η οποία μπορεί να είναι ένα εργαστήριο υπολογιστών, ένας όροφος κ.λ.π.
  Ασύρματα μητροπολιτικά δίκτυα (WMAN)
  Αποτελούνται από την ασύρματη διασύνδεση σημείων τα οποία απέχουν πολύ μεταξύ τους.
  Ασύρματα προσωπικά δίκτυα (WPAN)
  Για επικοινωνία φορητών προσωπικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, PDAs) σε αποστάσεις
  λίγων μέτρων.

  Ενσύρματα Δίκτυα
  Η Δομημένη καλωδίωση ενός κτιρίου ή εσωτερικού χώρου αφορά την καλωδίωση που χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε δίκτυα τηλεφωνίας και δεδομένων Η/Υ. Η εξέλιξη της τεχνολογίας σήμερα μας αναγκάζει να εφαρμόζουμε την δομημένη καλωδίωση σε κάθε κτίριο και μάλιστα, εάν είναι δυνατόν, από τον αρχικό σχεδιασμό του κτιρίου. Δημιουργώντας την υποδομή της καλωδίωσης έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τον ενεργό εξοπλισμό που χρειαζόμαστε για να καλύψει τις ανάγκες μας.

  Δίκτυο Πληροφορικής (Ethernet):
  Με το δίκτυο πληροφορικής - ethernet, έχετε την δυνατότητα της διασύνδεσης υπολογιστών, ανεξαρτήτου αριθμού, με αποτέλεσμα η μεταφορά δεδομένων, η κοινή πρόσβαση στο internet, η χρήση κοινού εκτυπωτή και fax, να είναι πλέον εύκολη.

  Δίκτυο Τηλεφωνίας:
  Με το δίκτυο τηλεφωνίας η χρήση απλών τηλεφωνικών γραμμών ή τηλεφωνικού κέντρου είναι απλή υπόθεση.

  Επίσης η προσθήκη ή αλλαγή θέσης των τηλ.συσκευών γίνεται πολύ εύκολα.

  Δίκτυο Ήχου και Εικόνας (Multimedia):
  Η διανομή του ήχου και της εικόνας μέσω του δικτύου δομημένης καλωδίωσης μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε τον δικό μας ξεχωριστό χώρο διασκέδασης, με τα μέσα που μας προσφέρει η τεχνολογία του σήμερα.

 • Applications & Software:


  Υποστήριξη Μηχανοργάνωσης
  Υποστήριξη της Μηχανοργάνωσης όλων των εφαρμογών σε όλες τις διοικητικές υπηρεσίες και τις εταιρίες (Τμήμα Προσωπικού, Πρωτοκόλλου, Προμηθειών, Γραμματείες, Οικονομική Υπηρεσία). Ειδικότερα, η υποστήριξη αφορά στον έλεγχο καλής λειτουργίας των προμηθευθέντων συστημάτων, στη διαχείριση των servers, στην βοήθεια/εκπαίδευση και διαχείριση των χρηστών, στην εγκατάσταση και ενημέρωση του σχετικού (client) λογισμικού στους υπολογιστές των χρηστών, στην ανάπτυξη πρόσθετων βοηθητικών στοιχείων όπως αναφορές, κ.ά.

  Υποστήριξη Λογισμικού
  Υποστήριξη του προσωπικού της εκάστοτε εταιρέιας και δημόσιας υπηρεσίας σε θέματα λογισμικού (προμήθεια, εγκατάσταση και ενημέρωση λογισμικού) καθώς και σε ειδικότερα θέματα (ανανέωση αδειών χρήσης, επίλυση προβλημάτων κ.ά.).